ספרים לתרגול במודעות פונולוגית ולהקניית הקריאה

יסודות הקריאה
פיתוח מודעות פונולוגית ואוצר מילים
גישה שיטתית ומדורגת לפיתוח ההקשבה לצלילי השפה


הספר יסודות הקריאה נותן תשתית לקראת קריאה וכתיבה.
התרגול בספר מפתח מיומנויות אלף ביתיות ומכין את התלמידים לראשית הקריאה והכתיבה.
הספר משלב תרגול רב במודעות פונולוגית בצורה שיטתית ומגוונת.
השימוש במגוון של תמונות מעודד ומפתח אוצר מילים עשיר.
על המחברת:

צליל מילה סיפור
שיטה פונולוגית להקניית הקריאה והכתיבה
אישור מ.החינוך מס’ 77.25.006.00-44


השיטה מתאימה למגוון של תלמידים ובעיקר לתלמידים לקויי למידה המתקשים ללמוד לקרוא בשיטות הקיימות.
השיטה כוללת מדריך למורה, חמישה ספרי לימוד להקניית הקריאה וספר נוסף שבו טקסטים קצרים (4-8 משפטים) לתרגול נוסף, בלווית משימות בהבנת הנקרא ובכתיבה.
השיטה צליל מילה סיפור מטפחת את אבני היסוד הנחוצות לרכישת הקריאה.
השיטה משלבת מודעות פונולוגית בצורה יסודית לאורך כל היחידות.
בשיטה נעשה שימוש במגוון תומכי זיכרון רב תחושתיים, שמטרתם לעזור לתלמיד לפצח את הצופן האלפביתי.
השיטה בנויה בצורה מדורגת מהפונמה הבודדת, דרך צירוף של עיצור ותנועה, מילים חד-הברתיות (ספרים 1-3), מילים ארוכות ומשפטים וטקסטים שונים (ספרים 4,5). הדירוג הקפדני מאפשר פיענוח מוצלח לתלמידים עם קשיים בזיכרון העבודה.
השיטה מטפחת מודעות מורפולוגית.
בספר מגוון דפי עבודה העוסקים בפענוח הקריאה, בכתיבה ברמות שונות ובהבנת הנקרא.
השיטה משלבת תת-סוגות ראשוניות בנושאים הקרובים לחוויות התלמידים.
בספר מופיעים רשימת ספרי קריאה ורעיונות נוספים שמטרתם לטפח ולהעשיר את השפה הדבורה.

עוד קריאה
מקראה פעילה ומדורגת בצירוף פעילויות
אישור מ.החינוך מס' 77.25.007.00-44


הספר עוד קריאה הוא מקראה פעילה, שמטרתה לשפר את שטף הקריאה, את הבנת הנקרא ואת הכתיבה. המקראה מיועדת לילדים בכתות א-ב .במקראה הושם דגש על טקסטים ופעילויות המכוונים לילדים בעלי לקויות למידה. המקראה היא חלק משיטת "צליל מילה סיפור" המומלצת על ידי האגף לחינוך מיוחד. ניתן להשתמש במקראה גם לאחר הקניית קריאה בשיטות אחרות.
מה במקראה:
הטקסטים מדורגים על פי אורכם, אורך המילים ואורך המשפטים בהם.
הילדים נחשפים למגוון של תת-סוגות ונושאים מעולמם של הילדים.
בנוסף לחשיפה מכוונת לאוצר מילים והעשרת ידע עולם נעשה שימוש בשפה דבורה במטרה למשוך את הילדים להתנסות בקריאה.
כל יחידה הכוללת טקסט ופעילויות לא עולה בארכה על שני עמודים, וזאת על מנת ליצור אצל הילדים חוויית הצלחה.
פעילויות הכתיבה עוסקות בהבנת הנקרא ברובד הגלוי והסמוי.
משימות בכתיבה חופשית מיועדות לאפשר הבעת עמדה אישית ורגשית.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now